top of page

Vozni park

Poštovani korisnici,

 

kako bi Vam olakšali odabir autobusa za vaše potrebe uputiti ćemo vas u informativni izračun troška prijevoza autobusom.

Osnova za izračun je predviđena kilometraža. Cijena po km je izražena uz svaki tip autobusa. Ukoliko je kilometraža manja od 250 km dnevno ili ukupno za više dana pomnožena sa 250 obračunava se auto dan ( 250 km x cijena po tipu ).

Primjeri:

  • klasični bus 350 km, cijena je 350 x 1,20 € 

  • klasični bus 180 km, cijena je 250 x 1,20 €

  • klasični bus 5 dana 780 km cijena je 250 x 5 x 1,20 €

Na cijene se dodaje pdv za uslugu u Hr te troškovi cestarina, tunelarina, parkinga, smještaja vozača, check point ( Rim, Verona, Padova ….)vinjete,trajekti …i svi ostali realni troškovi.

Primjer 2 dana Budimpešta:

800 km x 1,20 € = 960,00 €, pdv za uslugu u Hr ( 240 km x 1,20 € x 25% ) 72,00 €, cestarina Hr lll kat.2 x = 12,50 €, vinjeta Mađarska 50,00 €. Smještaj vozača 50,00 €.

Ukupno najam busa Budimpešta 2 dana,  1.144,50 €

bottom of page